User Tools

Site Tools


4038--10675-kharlamov-la-gi

Kharlamov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 1 tháng 11 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10675
Tên thay thế 1978 VE15
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8903215
Viễn điểm quỹ đạo 2.8716183
Độ lệch tâm 0.2060708
Chu kỳ quỹ đạo 1341.9282346
Độ bất thường trung bình 18.78925
Độ nghiêng quỹ đạo 3.17723
Kinh độ của điểm nút lên 74.09495
Acgumen của cận điểm 321.27750
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

10675 Kharlamov (1978 VE15) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 11 năm 1978 bởi L. V. Zhuravleva ở Đài vật lý thiên văn Crimean. Nó được đặt theo tên Russian hockey player Valeri Kharlamov.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 24 tháng 12 năm 2008. 
4038--10675-kharlamov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)