User Tools

Site Tools


4039--7780-maren-la-gi

Maren
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin và J. B. Child
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 15 tháng 7 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7780
Tên thay thế 1993 NJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2014026
Viễn điểm quỹ đạo 2.8701712
Độ lệch tâm 0.1318661
Chu kỳ quỹ đạo 1474.9168874
Độ bất thường trung bình 275.05554
Độ nghiêng quỹ đạo 11.08745
Kinh độ của điểm nút lên 201.57643
Acgumen của cận điểm 44.17356
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

7780 Maren (1993 NJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 7 năm 1993 bởi E. F. Helin và J. B. Child ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7780 Maren
4039--7780-maren-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)