User Tools

Site Tools


4040--8137-kv-z-la-gi

8137 Kvíz là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1296.8449204 ngày (3.55 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 19 tháng 9 năm 1979.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 3 tháng 5 năm 2008. 
4040--8137-kv-z-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)