User Tools

Site Tools


4041--8296-miyama-la-gi

8296 Miyama là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1793.0962209 ngày (4.91 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 13 tháng 1 năm 1993.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 10 tháng 5 năm 2008. 
4041--8296-miyama-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)