User Tools

Site Tools


4042--8440-wigeon-la-gi

Wigeon
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 17 tháng 10 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8440
Đặt tên theo Wigeon
Tên thay thế 1017 T-3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3852910
Viễn điểm quỹ đạo 3.1719728
Độ lệch tâm 0.1415592
Chu kỳ quỹ đạo 1691.7841791
Độ bất thường trung bình 265.99388
Độ nghiêng quỹ đạo 7.74312
Kinh độ của điểm nút lên 284.49261
Acgumen của cận điểm 28.81287
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

8440 Wigeon (1017 T-3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 10 năm 1977 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8440 Wigeon
4042--8440-wigeon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)