User Tools

Site Tools


4043--8601-ciconia-la-gi

Ciconia
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 30 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8601
Đặt tên theo Stork
Tên thay thế 3155 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8197644
Viễn điểm quỹ đạo 3.5072212
Độ lệch tâm 0.1086547
Chu kỳ quỹ đạo 2055.1745871
Độ bất thường trung bình 300.57915
Độ nghiêng quỹ đạo 6.40985
Kinh độ của điểm nút lên 139.33993
Acgumen của cận điểm 342.80199
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

8601 Ciconia (3155 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8601 Ciconia
4043--8601-ciconia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)