User Tools

Site Tools


4044--8760-crex-la-gi

Crex
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 25 tháng 3 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8760
Đặt tên theo Corn Crake
Tên thay thế 1081 T-1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9077969
Viễn điểm quỹ đạo 3.2593731
Độ lệch tâm 0.0570077
Chu kỳ quỹ đạo 1977.7997472
Độ bất thường trung bình 246.77454
Độ nghiêng quỹ đạo 1.66011
Kinh độ của điểm nút lên 268.67342
Acgumen của cận điểm 346.97946
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

8760 Crex (1081 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 3 năm 1971 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8760 Crex
4044--8760-crex-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)