User Tools

Site Tools


4045--8924-iruma-la-gi

Iruma
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. Sato
Nơi khám phá Chichibu
Ngày khám phá 14 tháng 12 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8924
Tên thay thế 1996 XA32
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1494231
Viễn điểm quỹ đạo 2.4977863
Độ lệch tâm 0.0749618
Chu kỳ quỹ đạo 1293.7245197
Độ bất thường trung bình 302.14837
Độ nghiêng quỹ đạo 1.49245
Kinh độ của điểm nút lên 272.28599
Acgumen của cận điểm 302.08331
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

8924 Iruma (1996 XA32) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 12 năm 1996 bởi N. Sato ở Chichibu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8924 Iruma
4045--8924-iruma-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)