User Tools

Site Tools


4046--9020-eucryphia-la-gi

Eucryphia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Smolyan
Ngày khám phá 19 tháng 9 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9020
Đặt tên theo Eucryphia
Tên thay thế 1987 SG2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1279378
Viễn điểm quỹ đạo 3.0024066
Độ lệch tâm 0.1704503
Chu kỳ quỹ đạo 1500.6285758
Độ bất thường trung bình 304.77006
Độ nghiêng quỹ đạo 6.81110
Kinh độ của điểm nút lên 166.99441
Acgumen của cận điểm 277.57492
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

9020 Eucryphia (1987 SG2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 9 năm 1987 bởi E. W. Elst ở Smolyan.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9020 Eucryphia
4046--9020-eucryphia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)