User Tools

Site Tools


4047--9171-carolyndiane-la-gi

Carolyndiane
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 4 tháng 4 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9171
Tên thay thế 1989 GD5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2614649
Viễn điểm quỹ đạo 2.9136411
Độ lệch tâm 0.1260218
Chu kỳ quỹ đạo 1520.3105251
Độ bất thường trung bình 126.63104
Độ nghiêng quỹ đạo 14.85623
Kinh độ của điểm nút lên 34.38991
Acgumen của cận điểm 271.70265
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

9171 Carolyndiane (1989 GD5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 4 năm 1989 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9171 Carolyndiane
4047--9171-carolyndiane-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)