User Tools

Site Tools


4048--9341-gracekelly-la-gi

Gracekelly
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 2 tháng 8 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9341
Đặt tên theo Grace Kelly
Tên thay thế 1991 PH2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3282025
Viễn điểm quỹ đạo 2.7752355
Độ lệch tâm 0.0875945
Chu kỳ quỹ đạo 1488.8388575
Độ bất thường trung bình 28.01594
Độ nghiêng quỹ đạo 1.33029
Kinh độ của điểm nút lên 82.17926
Acgumen của cận điểm 244.03234
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

9341 Gracekelly (1991 PH2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 8 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9341 Gracekelly
4048--9341-gracekelly-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)