User Tools

Site Tools


4050--9836-aarseth-la-gi

Aarseth
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 15 tháng 10 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9836
Tên thay thế 1985 TU
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0389684
Viễn điểm quỹ đạo 3.2029386
Độ lệch tâm 0.2220509
Chu kỳ quỹ đạo 1549.8419484
Độ bất thường trung bình 107.48466
Độ nghiêng quỹ đạo 1.56238
Kinh độ của điểm nút lên 239.27177
Acgumen của cận điểm 153.57923
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

9836 Aarseth (1985 TU) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 1985 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell. Nó được đặt theo tên nhà thiên văn học Sverre Aarseth.

4050--9836-aarseth-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)