User Tools

Site Tools


4052--10029-hiramperkins-la-gi

Hiramperkins
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Anderson Mesa
Ngày khám phá 30 tháng 8 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10029
Đặt tên theo Hiram Perkins
Tên thay thế 1981 QF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9182348
Viễn điểm quỹ đạo 3.1907924
Độ lệch tâm 0.2490802
Chu kỳ quỹ đạo 1491.2853633
Độ bất thường trung bình 184.25248
Độ nghiêng quỹ đạo 3.64207
Kinh độ của điểm nút lên 341.88233
Acgumen của cận điểm 20.27735
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

10029 Hiramperkins (1981 QF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 8 năm 1981 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell. Nó được đặt theo tên Hiram Perkins, Professor of Mathematics và Astronomy ở Ohio Wesleyan University.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10029 Hiramperkins
4052--10029-hiramperkins-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)