User Tools

Site Tools


4054--10331-peterbluhm-la-gi

Peterbluhm
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 9 tháng 4 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10331
Tên thay thế 1991 GM10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.0979685
Viễn điểm quỹ đạo 4.8928905
Độ lệch tâm 0.2246219
Chu kỳ quỹ đạo 2917.0483814
Độ bất thường trung bình 285.50542
Độ nghiêng quỹ đạo 4.64591
Kinh độ của điểm nút lên 105.72824
Acgumen của cận điểm 234.74605
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.4

10331 Peterbluhm (1991 GM10) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 4 năm 1991 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10331 Peterbluhm
4054--10331-peterbluhm-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)