User Tools

Site Tools


4055--10502-armaghobs-la-gi

Armaghobs
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá ngày 22 tháng 8 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10502
Đặt tên theo Armagh Observatory
Tên thay thế 1987 QF6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 14 tháng 5 năm 2008
Viễn điểm quỹ đạo 3.0421311
Cận điểm quỹ đạo 1.5770021
Độ lệch tâm 0.3171870
Chu kỳ quỹ đạo 1282.0180902
Độ bất thường trung bình 270.85000
Độ nghiêng quỹ đạo 21.93388
Kinh độ của điểm nút lên 170.30068
Acgumen của cận điểm 263.13600
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

10502 Armaghobs (1987 QF6) là một thiên thạch xuyên Sao Hỏa được phát hiện vào ngày 22 tháng 8 năm 1987 bởi E. F. Helin tại trạm thiên văn Palomar. Tên của nó được đặt để vinh danh trạm thiên văn Armagh.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 24 tháng 12 năm 2008. 
4055--10502-armaghobs-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)