User Tools

Site Tools


4056--10676-jamesmcdanell-la-gi

Jamesmcdanell
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin và S. J. Bus
Nơi khám phá Siding Spring
Ngày khám phá 25 tháng 6 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10676
Tên thay thế 1979 MD2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8811279
Viễn điểm quỹ đạo 2.7149789
Độ lệch tâm 0.1814255
Chu kỳ quỹ đạo 1272.4437427
Độ bất thường trung bình 334.39660
Độ nghiêng quỹ đạo 3.38147
Kinh độ của điểm nút lên 186.09777
Acgumen của cận điểm 248.81278
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

10676 Jamesmcdanell (1979 MD2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 6 năm 1979 bởi E. F. Helin và S. J. Bus ở Siding Spring. Nó được đặt theo tên James P. McDanell, thuộc Jet Propulsion Laboratory.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 24 tháng 12 năm 2008. 
4056--10676-jamesmcdanell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)