User Tools

Site Tools


4057--7636-comba-la-gi

Comba
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 5 tháng 2 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7636
Tên thay thế 1984 CM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3878910
Viễn điểm quỹ đạo 2.8144888
Độ lệch tâm 0.0820005
Chu kỳ quỹ đạo 1532.3448631
Độ bất thường trung bình 324.77809
Độ nghiêng quỹ đạo 9.84955
Kinh độ của điểm nút lên 26.58877
Acgumen của cận điểm 61.78760
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

7636 Comba (1984 CM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 2 năm 1984 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7636 Comba
4057--7636-comba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)