User Tools

Site Tools


4058--7781-townsend-la-gi

Townsend
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 19 tháng 8 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7781
Tên thay thế 1993 QT
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8206569
Viễn điểm quỹ đạo 2.0929017
Độ lệch tâm 0.0695645
Chu kỳ quỹ đạo 999.7955140
Độ bất thường trung bình 149.55392
Độ nghiêng quỹ đạo 18.69191
Kinh độ của điểm nút lên 342.05225
Acgumen của cận điểm 337.00062
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

7781 Townsend (1993 QT) là một tiểu hành tinh được phát hiện ngày 19 tháng 8 năm 1993, bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 7781 Townsend
4058--7781-townsend-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)