User Tools

Site Tools


4059--8141-nikolaev-la-gi

Nikolaev
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 20 tháng 9 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8141
Tên thay thế 1982 SO4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.6994601
Viễn điểm quỹ đạo 3.0837525
Độ lệch tâm 0.2894064
Chu kỳ quỹ đạo 1350.9303520
Độ bất thường trung bình 304.25117
Độ nghiêng quỹ đạo 7.53337
Kinh độ của điểm nút lên 14.08431
Acgumen của cận điểm 55.35908
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

8141 Nikolaev (1982 SO4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 9 năm 1982 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8141 Nikolaev
4059--8141-nikolaev-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)