User Tools

Site Tools


4060--8297-g-rardfaure-la-gi

8297 Gérardfaure
Tên
Tên Gérardfaure
Tên chỉ định 1993 QJ4
Phát hiện
Ngày phát hiện 18 tháng 8 năm 1993
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.0620505
Bán trục lớn (a) 2.2377170 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.0988655 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.3765685 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.35 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 3.58542°
Kinh độ (Ω) 165.06622°
Acgumen (ω) 324.97720°
Độ bất thường trung bình (M) 0.73232°

8297 Gérardfaure là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1222.6612935 ngày (3.35 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 18 tháng 8 năm 1993.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2008. 
4060--8297-g-rardfaure-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)