User Tools

Site Tools


4062--8602-oedicnemus-la-gi

Oedicnemus
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8602
Đặt tên theo Eurasian Stone-curlew
Tên thay thế 2480 T-3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0897961
Viễn điểm quỹ đạo 2.7135483
Độ lệch tâm 0.1298579
Chu kỳ quỹ đạo 1359.4681519
Độ bất thường trung bình 222.61092
Độ nghiêng quỹ đạo 8.08449
Kinh độ của điểm nút lên 353.96309
Acgumen của cận điểm 237.59769
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

8602 Oedicnemus (2480 T-3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1977 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8602 Oedicnemus
4062--8602-oedicnemus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)