User Tools

Site Tools


4063--8761-crane-la-gi

Crane
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 25 tháng 3 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8761
Đặt tên theo Crane
Tên thay thế 1163 T-1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0372176
Viễn điểm quỹ đạo 2.4458658
Độ lệch tâm 0.0911534
Chu kỳ quỹ đạo 1225.7972713
Độ bất thường trung bình 321.02035
Độ nghiêng quỹ đạo 3.16257
Kinh độ của điểm nút lên 250.39936
Acgumen của cận điểm 5.35480
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

8761 Crane (1163 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 3 năm 1971 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8761 Crane
4063--8761-crane-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)