User Tools

Site Tools


4064--8925-boattini-la-gi

Boattini
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Tombelli và U. Munari
Nơi khám phá Cima Ekar
Ngày khám phá 4 tháng 12 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8925
Đặt tên theo Andrea Boattini
Tên thay thế 1996 XG32
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9464174
Viễn điểm quỹ đạo 2.5532914
Độ lệch tâm 0.1348696
Chu kỳ quỹ đạo 1232.6224206
Độ bất thường trung bình 330.11720
Độ nghiêng quỹ đạo 1.95894
Kinh độ của điểm nút lên 234.99947
Acgumen của cận điểm 9.56625
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

8925 Boattini (1996 XG32) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 12 năm 1996 bởi M. Tombelli và U. Munari ở Cima Ekar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8925 Boattini
4064--8925-boattini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)