User Tools

Site Tools


4065--9021-fagus-la-gi

Fagus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 14 tháng 2 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9021
Đặt tên theo Beech
Tên thay thế 1988 CT5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1360147
Viễn điểm quỹ đạo 3.0254041
Độ lệch tâm 0.1723149
Chu kỳ quỹ đạo 1514.2831604
Độ bất thường trung bình 140.42400
Độ nghiêng quỹ đạo 13.26761
Kinh độ của điểm nút lên 319.57625
Acgumen của cận điểm 1.15353
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

9021 Fagus (1988 CT5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 2 năm 1988 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9021 Fagus
4065--9021-fagus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)