User Tools

Site Tools


4067--9342-carygrant-la-gi

Carygrant
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 6 tháng 8 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9342
Đặt tên theo Cary Grant
Tên thay thế 1991 PJ7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8921164
Viễn điểm quỹ đạo 2.6840466
Độ lệch tâm 0.1730555
Chu kỳ quỹ đạo 1264.1705175
Độ bất thường trung bình 274.52318
Độ nghiêng quỹ đạo 5.49034
Kinh độ của điểm nút lên 337.96148
Acgumen của cận điểm 24.30132
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

9342 Carygrant (1991 PJ7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 8 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu. Nó được đặt theo tên actor Cary Grant.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9342 Carygrant
4067--9342-carygrant-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)