User Tools

Site Tools


4068--9512-feijunlong-la-gi

Feijunlong
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9512
Đặt tên theo Fei Junlong
Tên thay thế 1966 CM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3541319
Viễn điểm quỹ đạo 2.9308053
Độ lệch tâm 0.1091164
Chu kỳ quỹ đạo 1568.9647613
Độ bất thường trung bình 302.64566
Độ nghiêng quỹ đạo 14.02489
Kinh độ của điểm nút lên 149.60832
Acgumen của cận điểm 358.88364
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

9512 Feijunlong (1966 CM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1966 Feb. 13, bởi ở Đài thiên văn Tử Kim Sơn.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9512 Feijunlong
4068--9512-feijunlong-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)