User Tools

Site Tools


4071--10030-philkeenan-la-gi

Philkeenan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Anderson Mesa
Ngày khám phá 30 tháng 8 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10030
Đặt tên theo Philip Childs Keenan
Tên thay thế 1981 QG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4927417
Viễn điểm quỹ đạo 3.6301661
Độ lệch tâm 0.1857654
Chu kỳ quỹ đạo 1956.5457706
Độ bất thường trung bình 12.40326
Độ nghiêng quỹ đạo 1.18814
Kinh độ của điểm nút lên 349.87871
Acgumen của cận điểm 341.28647
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

10030 Philkeenan (1981 QG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 8 năm 1981 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell. Nó được đặt theo tên Philip Childs Keenan, một nhà thiên văn học Mỹ.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10030 Philkeenan
4071--10030-philkeenan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)