User Tools

Site Tools


4072--10179-ishigaki-la-gi

Ishigaki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 18 tháng 2 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10179
Tên thay thế 1996 DE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2531761
Viễn điểm quỹ đạo 2.9698323
Độ lệch tâm 0.1372114
Chu kỳ quỹ đạo 1541.4680599
Độ bất thường trung bình 155.94380
Độ nghiêng quỹ đạo 16.17904
Kinh độ của điểm nút lên 145.53498
Acgumen của cận điểm 188.20479
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

10179 Ishigaki (1996 DE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 2 năm 1996 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10179 Ishigaki
4072--10179-ishigaki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)