User Tools

Site Tools


4073--10332-d-fi-la-gi

10332 Defi (1991 JT1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 5 năm 1991 bởi Carolyn S. Shoemaker và David H. Levy ở Đài thiên văn Palomar.

Tênd for a costumed run through the streets of Montreal, Canada for a fundraising event for cancer research programs ở Montreal universities since 1990 bởi the organization Defi Corporatif Canderel.

  • Minor Planet Circulars, 1999 November 23.
4073--10332-d-fi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)