User Tools

Site Tools


4074--10504-doga-la-gi

Doga
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 22 tháng 10 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10504
Tên thay thế 1987 UF5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3011369
Viễn điểm quỹ đạo 3.2191455
Độ lệch tâm 0.1662974
Chu kỳ quỹ đạo 1674.9249773
Độ bất thường trung bình 188.40033
Độ nghiêng quỹ đạo 5.74062
Kinh độ của điểm nút lên 55.20452
Acgumen của cận điểm 318.87555
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

10504 Doga (1987 UF5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 10 năm 1987 bởi L. V. Zhuravleva ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10504 Doga
4074--10504-doga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)