User Tools

Site Tools


4075--10681-khture-la-gi

Khture
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 14 tháng 10 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10681
Tên thay thế 1979 TH2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6183952
Viễn điểm quỹ đạo 3.6791484
Độ lệch tâm 0.1684392
Chu kỳ quỹ đạo 2040.8458286
Độ bất thường trung bình 359.28409
Độ nghiêng quỹ đạo 1.14359
Kinh độ của điểm nút lên 25.33318
Acgumen của cận điểm 49.00054
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

10681 Khture (1979 TH2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 10 năm 1979 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean. The asteroid's name is an abbreviation for Kharkiv Technical University of Radioelectronics.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 24 tháng 12 năm 2008. 
4075--10681-khture-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)