User Tools

Site Tools


4076--7638-gladman-la-gi

Gladman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7638
Đặt tên theo Brett J. Gladman
Tên thay thế 1984 UX
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7451744
Viễn điểm quỹ đạo 3.3342648
Độ lệch tâm 0.3128476
Chu kỳ quỹ đạo 1478.3493277
Độ bất thường trung bình 304.10515
Độ nghiêng quỹ đạo 6.82071
Kinh độ của điểm nút lên 10.06875
Acgumen của cận điểm 22.42399
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

7638 Gladman (1984 UX) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1984 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell. Nó được đặt theo tên nhà thiên văn học Brett Gladman.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7638 Gladman
4076--7638-gladman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)