User Tools

Site Tools


4077--8142-zolotov-la-gi

Zolotov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 20 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8142
Tên thay thế 1982 UR6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8717369
Viễn điểm quỹ đạo 2.9384769
Độ lệch tâm 0.2217656
Chu kỳ quỹ đạo 1362.3854976
Độ bất thường trung bình 332.93828
Độ nghiêng quỹ đạo 3.05206
Kinh độ của điểm nút lên 46.69723
Acgumen của cận điểm 313.44076
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

8142 Zolotov (1982 UR6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 10 năm 1982 bởi L. G. Karachkina ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8142 Zolotov
4077--8142-zolotov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)