User Tools

Site Tools


4078--8298-loubna-la-gi

Loubna
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. Debehogne và E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 22 tháng 9 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8298
Tên thay thế 1993 SQ10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9418260
Viễn điểm quỹ đạo 2.4347042
Độ lệch tâm 0.1126185
Chu kỳ quỹ đạo 1182.3562106
Độ bất thường trung bình 38.21625
Độ nghiêng quỹ đạo 3.82437
Kinh độ của điểm nút lên 2.12239
Acgumen của cận điểm 160.46464
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

8298 Loubna (1993 SQ10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 9 năm 1993 bởi H. Debehogne và E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8298 Loubna
4078--8298-loubna-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)