User Tools

Site Tools


4079--8442-ostralegus-la-gi

Ostralegus
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8442
Đặt tên theo Eurasian Oystercatcher
Tên thay thế 4237 T-3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0210421
Viễn điểm quỹ đạo 2.7162007
Độ lệch tâm 0.1467433
Chu kỳ quỹ đạo 1331.5022711
Độ bất thường trung bình 51.66378
Độ nghiêng quỹ đạo 4.77339
Kinh độ của điểm nút lên 90.61458
Acgumen của cận điểm 35.23067
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

8442 Ostralegus (4237 T-3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1977 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8442 Ostralegus
4079--8442-ostralegus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)