User Tools

Site Tools


4080--8603-senator-la-gi

Senator
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8603
Đặt tên theo Woodchat Shrike
Tên thay thế 3134 T-3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7261127
Viễn điểm quỹ đạo 2.5699447
Độ lệch tâm 0.1964201
Chu kỳ quỹ đạo 1149.8959296
Độ bất thường trung bình 300.42191
Độ nghiêng quỹ đạo 3.67107
Kinh độ của điểm nút lên 188.50282
Acgumen của cận điểm 130.56200
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

8603 Senator (3134 T-3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1977 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8603 Senator
4080--8603-senator-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)