User Tools

Site Tools


4081--8762-hiaticula-la-gi

Hiaticula
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 26 tháng 3 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8762
Đặt tên theo Ringed Plover
Tên thay thế 3196 T-1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3464724
Viễn điểm quỹ đạo 3.1538182
Độ lệch tâm 0.1467824
Chu kỳ quỹ đạo 1665.8345977
Độ bất thường trung bình 45.45151
Độ nghiêng quỹ đạo 1.82636
Kinh độ của điểm nút lên 242.39736
Acgumen của cận điểm 315.41535
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

8762 Hiaticula (3196 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 3 năm 1971 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8762 Hiaticula
4081--8762-hiaticula-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)