User Tools

Site Tools


4082--9022-drake-la-gi

Drake
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 14 tháng 8 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9022
Đặt tên theo Michael J. Drake
Tên thay thế 1988 PC1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4514218
Viễn điểm quỹ đạo 3.8383168
Độ lệch tâm 0.2205012
Chu kỳ quỹ đạo 2037.0530904
Độ bất thường trung bình 163.64842
Độ nghiêng quỹ đạo 19.06248
Kinh độ của điểm nút lên 243.52778
Acgumen của cận điểm 127.95594
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

9022 Drake (1988 PC1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 8 năm 1988 bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9022 Drake
4082--9022-drake-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)