User Tools

Site Tools


4083--9175-graun-la-gi

Graun
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. E. Holt
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 29 tháng 7 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9175
Tên thay thế 1990 OO2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2410049
Viễn điểm quỹ đạo 2.9626485
Độ lệch tâm 0.1386802
Chu kỳ quỹ đạo 1532.9076307
Độ bất thường trung bình 80.90535
Độ nghiêng quỹ đạo 15.05917
Kinh độ của điểm nút lên 330.18509
Acgumen của cận điểm 353.08910
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

9175 Graun (1990 OO2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 7 năm 1990 bởi H. E. Holt ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9175 Graun
4083--9175-graun-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)