User Tools

Site Tools


4084--9344-klopstock-la-gi

Klopstock
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 12 tháng 9 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9344
Đặt tên theo Friedrich Gottlieb Klopstock
Tên thay thế 1991 RB4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1590934
Viễn điểm quỹ đạo 2.5700472
Độ lệch tâm 0.0868982
Chu kỳ quỹ đạo 1328.0877311
Độ bất thường trung bình 87.69556
Độ nghiêng quỹ đạo 5.02600
Kinh độ của điểm nút lên 340.48456
Acgumen của cận điểm 155.56671
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0116
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.30

9344 Klopstock (1991 RB4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 9 năm 1991 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9344 Klopstock
4084--9344-klopstock-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)