User Tools

Site Tools


4085--9514-deineka-la-gi

Deineka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 27 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9514
Tên thay thế 1973 SG5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7244472
Viễn điểm quỹ đạo 2.9338766
Độ lệch tâm 0.2596276
Chu kỳ quỹ đạo 1298.3684630
Độ bất thường trung bình 292.55107
Độ nghiêng quỹ đạo 2.39624
Kinh độ của điểm nút lên 61.92454
Acgumen của cận điểm 254.28892
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

9514 Deineka (1973 SG5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 9 năm 1973 bởi L. V. Zhuravleva ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9514 Deineka
4085--9514-deineka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)