User Tools

Site Tools


4086--9839-crabbegat-la-gi

Crabbegat
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 11 tháng 2 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9839
Tên thay thế 1988 CT2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2014661
Viễn điểm quỹ đạo 2.7279057
Độ lệch tâm 0.1067965
Chu kỳ quỹ đạo 1413.3209663
Độ bất thường trung bình 307.86154
Độ nghiêng quỹ đạo 3.00935
Kinh độ của điểm nút lên 121.94228
Acgumen của cận điểm 147.52783
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

9839 Crabbegat (1988 CT2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 2 năm 1988 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9839 Crabbegat
4086--9839-crabbegat-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)