User Tools

Site Tools


4089--10181-davidacomba-la-gi

Davidacomba
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 26 tháng 3 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10181
Tên thay thế 1996 FP3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9961914
Viễn điểm quỹ đạo 2.4289164
Độ lệch tâm 0.0977886
Chu kỳ quỹ đạo 1202.0961351
Độ bất thường trung bình 350.70421
Độ nghiêng quỹ đạo 5.28318
Kinh độ của điểm nút lên 123.08388
Acgumen của cận điểm 316.03397
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.4

10181 Davidacomba (1996 FP3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 3 năm 1996 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10181 Davidacomba
4089--10181-davidacomba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)