User Tools

Site Tools


4090--10334-gibbon-la-gi

10334 Gibbon là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1783.4310340 ngày (4.88 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 3 tháng 8 năm 1991.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
4090--10334-gibbon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)