User Tools

Site Tools


4091--10506-rydberg-la-gi

Rydberg
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10506
Đặt tên theo Johannes Rydberg
Tên thay thế 1988 CW4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8422017
Viễn điểm quỹ đạo 3.1437393
Độ lệch tâm 0.0503743
Chu kỳ quỹ đạo 1891.2635863
Độ bất thường trung bình 14.06290
Độ nghiêng quỹ đạo 6.93165
Kinh độ của điểm nút lên 249.54436
Acgumen của cận điểm 211.75363
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

10506 Rydberg (1988 CW4) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10506 Rydberg
4091--10506-rydberg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)