User Tools

Site Tools


4093--7639-offutt-la-gi

Offutt
Khám phá và chỉ định
Nơi khám phá Oak Ridge Observatory
Ngày khám phá 21 tháng 2 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7639
Tên thay thế 1985 DC1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8085808
Viễn điểm quỹ đạo 3.6369450
Độ lệch tâm 0.1285177
Chu kỳ quỹ đạo 2113.2017525
Độ bất thường trung bình 358.34370
Độ nghiêng quỹ đạo 0.65379
Kinh độ của điểm nút lên 156.28963
Acgumen của cận điểm 22.11160
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

7639 Offutt (1985 DC1) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 2 năm 1985 ở Đài thiên văn Oak Ridge, và được đặt theo tên của nhà thiên văn học Hoa Kỳ Warren B. Offutt.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7639 Offutt
4093--7639-offutt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)