User Tools

Site Tools


4094--7787-annalaura-la-gi

Annalaura
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Tesi, L., Boattini, A.
Nơi khám phá San Marcello
Ngày khám phá 23 tháng 11 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7787
Tên thay thế 1994 WW
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1565603
Viễn điểm quỹ đạo 2.7198197
Độ lệch tâm 0.1155077
Chu kỳ quỹ đạo 1390.5920960
Độ bất thường trung bình 261.72663
Độ nghiêng quỹ đạo 4.25061
Kinh độ của điểm nút lên 112.23750
Acgumen của cận điểm 228.14372
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

7787 Annalaura (1994 WW) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 11 năm 1994 bởi Tesi, L., Boattini, A. ở San Marcello.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7787 Annalaura
4094--7787-annalaura-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)