User Tools

Site Tools


4097--8443-svecica-la-gi

Svecica
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8443
Đặt tên theo Bluethroat
Tên thay thế 4343 T-3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1441743
Viễn điểm quỹ đạo 3.4465671
Độ lệch tâm 0.2329553
Chu kỳ quỹ đạo 1707.0944570
Độ bất thường trung bình 30.77194
Độ nghiêng quỹ đạo 10.40462
Kinh độ của điểm nút lên 177.49502
Acgumen của cận điểm 15.49991
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

8443 Svecica (4343 T-3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1977 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8443 Svecica
4097--8443-svecica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)