User Tools

Site Tools


4098--8604-vanier-la-gi

8604 Vanier (tên chỉ định: 1929 PK) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Charles J. Krieger ở Lick Observatory ở Mount Hamilton gần San Jose, California, ngày 12 tháng 8 năm 1929. Nó được đặt theo tên Jean Vanier, a Canadian philosopher, theologian, author, và teacher.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 8001–9000
  • JPL Small-Body Database Browser
4098--8604-vanier-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)