User Tools

Site Tools


4099--8763-pugnax-la-gi

Pugnax
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 26 tháng 3 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8763
Đặt tên theo Ruff
Tên thay thế 3271 T-1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6536185
Viễn điểm quỹ đạo 2.7964747
Độ lệch tâm 0.0262117
Chu kỳ quỹ đạo 1643.0822745
Độ bất thường trung bình 6.26270
Độ nghiêng quỹ đạo 2.03639
Kinh độ của điểm nút lên 346.65917
Acgumen của cận điểm 293.21063
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

8763 Pugnax (3271 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 3 năm 1971 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8763 Pugnax
4099--8763-pugnax-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)